Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint:

Tá Below the Radar TV ag lorg Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint le hoibriú ar chláracha Gaeilge. Caithfear Gaeilge chruinn líofa a bheith ag an té a cheapfar, idir scríofa agus labhartha. Beidh orthu táithí mhaith a bheith acu ag obair in earnáil na meán Gaeilge agus táithí ag obair ar shraitheanna teilifíse Gaeilge agus ábalta scéalta a aimsiú agus a fhorbairt.  Beidh an post seo páirt-mhaoinithe ag an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

Iarrfar ar an té a cheapfar na scileanna seo a leanas a bheith faoina bhráid:
·         Iomlán líofa sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa
·         Táithí teilifíse ag obair ar shraitheanna Gaeilge
·         An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí
·         Ardleibhéal cruinnis agus aird ar mhionsonraí
·         Scileanna láidre iriseoireachta
·         Scileanna láidre léiriúcháin agus breithiúnas stuama eagarthóireachta
·         Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne
·         Scileanna láidre taighde

Seol do litir chumhdaigh agus CV chuig Máire Bhreathnach ag: mbhreathnach@belowtheradar.tv

Spriocdháta:  An Déardaoin 23ú Samhain 2017 roimh 5 i.n

Trainee Assistant Producer:

Below The Radar is seeking to appoint a Trainee Assistant Producer to work across Irish language programming. Applicants must be fluent in written and spoken Irish and have a strong and proven track record on working across Irish language series and documentaries. This trainee position is supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

The successful candidate will have:
·         Excellent spoken & written communication skills in Irish & English.
·         Practical experience in television production working on Irish language series.
·         An ability to work under pressure and to deadlines.
·         A commitment to accuracy, reliability and attention to detail.
·         Strong journalistic skills
·         Strong production skills and editorial judgment. 
·         Ability to work effectively as part of a team. 
·         Ability to supply accurate and reliable research.

Please send cover letter and CV to Máire Bhreathnach at: mbhreathnach@belowtheradar.tv
 
Deadline: Thursday 23 November 2017, 5pm


BTRLogo2017.jpg