Tá Below the Radar TV ag lorg Físiriseoir Sinsearach agus Físiriseoir Sóisearach le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge Meon Eile

 

Físiriseoir Sinsearach:  Tá muid ag lorg Físiriseoir Sinsearach le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge ‘Meon Eile’. Caithfidh breithiúnas stuama eagarthóireachta a bheith ag an té a cheapfar.  Caithfidh siad a bheith in ann pacáistí gairide a thaifead agus a chur in eagar agus a bheith ábalta scéalta a aimsiú agus a fhorbairt ar bhonn laethúil. Beidh siadneamhspleách agus neamhchlaonta ina gcuid tuairisceoireachta agus iriseoireachta.  Beidh táithí mhaith ag an té a cheapfar as a bheith ag obair in earnáil na meán Gaeilge maraon le hardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha, ag an iarratasóir cuí.  

 

Tá na scileanna a leanas riachtanach do ról an Fhísiriseora Sinsearach:

•    Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha; 

•    Scileanna láidre léiriúcháin agus iriseoireachta agus breithiúnas stuama eagarthóireachta;

•    Táithí trí bliana ar a laghad i mbun físiriseoireachta;

•    An cumas pacáistí a thaifead agus a chur in eagar;

•    Táithí eagarthóireachta ar Final Cut Pro;

•    Spéis san iriseoireacht Ilmheán agus teicneolaíochtaí digiteacha – bealaí ina mbíonn fiséan a sholáthar ar líne agus ar na meáin shóisialta;

•    An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí;

•    Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne;

•    Scileanna láidre taighdeoireachta;

 

Seol litir chumhdaigh, do CV agus seóspól chuig Máire Bhreathnach ag mbhreathnach@belowtheradar.tv  roimh 5pm ar an Luan 15ú Lúnasa 2016.

 


 

Físiriseoir Sóisearach:  Tá Below the Radar TV ag lorg Físiriseoir Sóisearach le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge ‘Meon Eile’. Beidh an té a cheapfar in ann pacáistí gairide a thaifead agus a chur in eagar.  Beidh ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agsu labhartha, ag an té a cheapfar agus beidh táithí acu ag obair in earnáil na meán Gaeilge. 

 

Tá na scileanna a leanas riachtanach do ról an Fhísiriseora Sóisearach:

•    Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha 

•    An cumas pacáistí a thaifead agus a chur in eagar

•    Táithí eagarthóireachta ar Final Cut Pro 

•    Spéis san iriseoireacht Ilmheán 

•    An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí 

•    Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne

•    Scileanna maithe taighdeoireachta

 

Seol litir chumhdaigh, do CV agus seóspól chuig Máire Bhreathnach ag mbhreathnach@belowtheradar.tv  roimh 5pm ar an Luan 15ú Lúnasa 2016.

 


Below The Radar is seeking to appoint a Senior Video Journalist and a Junior Video Journalist to work on the Irish language multi-media platform ‘Meon Eile’

 

Senior Video Journalist: Below The Radar is seeking to appoint a Senior Video Journalist to work on the Irish language multi-media platform ‘Meon Eile’. Applicants must have strong editorial judgment and the ability to shoot and edit short features.  The ideal candidate will be a self-starter who has the ability to develop, research and access stories on a daily basis.  Applicants should have the ability to demonstrate impartiality and should have a strong, proven track record working across Irish language content. The ideal candidate for this role will have proven journalistic experience producing video packages and a wide knowledge of the Irish language sector.  Fluent written and spoken Irish is essential for this position.  

 

The successful candidate will have the following essential criteria:

•    Excellent spoken & written communication skills in Irish & English;

•    Strong production skills, journalistic skills and editorial judgment. 

•    At least three year of practical experience in Video Journalism.

•    Ability to shoot and edit packages and features; 

•    Ability to edit on Final Cut Pro or similar video editing suite;

•    An interest in digital journalism and how video is consumed on the web and Smart TVs.

•    An ability to work under pressure and to deadlines.

•    Ability to work effectively as part of a team. 

•    Ability to supply accurate and reliable research. 

Please send a cover letter, CV and show-reel to Máire Bhreathnach at mbhreathnach@belowtheradar.tv  Deadline Monday 15 August 2016, 5pm

 


Junior Video Journalist:  Below The Radar is seeking to appoint a Junior Video Journalist to work on the Irish language multi-media platform ‘Meon Eile’. Applicants must have the ability to shoot and edit short features, be fluent in written and spoken Irish and have a strong and proven track record on working across Irish language content.

The successful candidate will have:

•    Excellent spoken & written communication skills in Irish & English;

•    Ability to shoot and edit short packages and features; 

•    Ability to edit on Final Cut Pro or similar video editing suite;

•    Strong Journalistic skills; 

•    An interest in digital journalism and how video is consumed on the web and Smart TVs.

•    An ability to work under pressure and to deadlines

•    Ability to work effectively as part of a team. 

•    Ability to supply accurate and reliable research. 

 

Please send a cover letter, CV and show-reel to Máire Bhreathnach at mbhreathnach@belowtheradar.tv  Deadline Monday 15 August 2016, 5pm

 


 

Eagarthóir Faoi Oiliúint: Tá Below the Radar TV ag lorg Eagarthóir Faoi Oiliúint le hoibriú ar chláracha Gaeilge. Caithfear scileanna eagarthóireachta a bheith ag an té a cheapfar le táithí ar Avid agus Final Cut Pro. Fosta caithfidh siad Gaeilge chruinn, líofa a bheith acu. Beidh an post seo páirt-maoinithe ag an Chiste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

 

Iarrfar ar an té a cheapfar na scileanna seo a leanas a bheith faoina bhráid:

 

•    Iomlán líofa sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa;

•    Suim faoi leith in eagarthóireacht scannáin agus físe; 

•    Táithí ar Avid agus Final Cut Pro;

•    Tuigbheáil mhaith ar mhodhanna scéalaíochta 

•    Samhlaíocht bheoga, cumas ealaíne agus meon cruthaitheach 

•    Féin-inspreagtha agus díograiseach; 

•    An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí 

 

Seol d’iarratas, CV agus seóspól chuig Máire Bhreathnach ag mbhreathnach@belowtheradar.tv roimh 5pm ar an Luan 15 Lúnasa 2016.

 

Trainee Editor:  Below The Radar is seeking to appoint a Trainee Editor to work across Irish language programming. Applicants must have video editing skills and experience cutting on Avid. They must be fluent in written and spoken Irish and be a passionate TV creative. This trainee position is supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

The successful candidate will have:

•    Excellent spoken & written communication skills in Irish;

•    a passionate interest in film and video editing;

•    Experience in using Avid and Final Cut Pro;

•    A solid understanding of storytelling techniques;

•    A vivid imagination, artistic eye, and creative mindset; 

•    a high level of self-motivation, commitment and dedication;

•    the ability to work under pressure and to deadlines;

 

Please send CVs and a showreel, if available to Máire Bhreathnach at mbhreathnach@belowtheradar.tvDeadline Monday 15 August 2016, 5pm

 


Léiritheoir Sraithe Faoi Oiliúint:  Tá Below the Radar TV ag lorg Léiritheoir Sraithe Faoi Oiliúint le hoibriú ar chláracha Gaeilge. Caithfear Gaeilge chruinn líofa a bheith ag an té a cheapfar agus beidh orthu táithí mhaith a bheith acu ag obair ar shraitheanna teilifíse Gaeilge. Beidh an post seo páirt-maoinithe ag an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann.

 

Iarrfar ar an té a cheapfar na scileanna seo a leanas a bheith faoina bhráid:

·         Iomlán líofa sa Ghaeilge, idir labhartha agus scríofa

·         Táithí teilifíse trí bliana ar a laghad, ag obair ar shraitheanna Gaeilge

·         An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí

·         Ardleibhéal cruinnis agus aird ar mhionsonraí

·         Scileanna láidre iriseoireachta

·         Scileanna láidre léiriúcháin agus breithiúnas stuama eagarthóireachta

·         Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne

·         Scileanna láidre taighde

 

Seol d’iarratas agus do CV chuig Michael Fanning ag mfanning@belowtheradar.tv roimh 5pm ar an Chéadaoin 13 Iúil 2016.

 

Trainee Series Producer:  Below The Radar is seeking to appoint a Trainee Series Producer to work across Irish language programming. Applicants must be fluent in written and spoken Irish and be a passionate TV creative with a strong and proven track record on working across Irish language series and documentaries. This trainee position is supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

 

The successful candidate will have:

·         Excellent spoken & written communication skills in Irish & English.

·         At least three year of practical experience in television production working on Irish language series.

·         An ability to work under pressure and to deadlines.

·         A commitment to accuracy, reliability and attention to detail.

·         Strong Journalistic skills

·         Strong production skills and editorial judgment. 

·         Ability to work effectively as part of a team. 

·         Ability to supply accurate and reliable research.

Please send CVs to Michael Fanning at mfanning@belowtheradar.tv.  Deadline Wednesday 13 July 2016, 5pm