Físiriseoir Sóisearach / Junior Video Journalist

 

Below the Radar TV ag lorg Físiriseoir Sóisearach le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge Meon Eile.
 
Físiriseoir Sóisearach:  Tá muid ag lorg Físiriseoir Sóisearach le hoibriú ar an ardán digiteach Gaeilge ‘Meon Eile’. Caithfidh breithiúnas stuama eagarthóireachta a bheith ag an té a cheapfar.  Caithfidh siad a bheith in ann pacáistí gairide a thaifead agus a chur in eagar agus a bheith ábalta scéalta a aimsiú agus a fhorbairt ar bhonn laethúil. Beidh siad neamhspleách agus neamhchlaonta ina gcuid tuairisceoireachta agus iriseoireachta.  Beidh feith na scríbhneoireachta ag an té a cheapfar agus eolas acu ar chúrsaí pobail i gCúige Ulaidh agus níos faide anonn.  Tá Gaeilge mhaith chruinn idir scríofa agus labhartha riachtanach don ról seo.  

 
Tá na scileanna a leanas riachtanach do ról an Fhísiriseora Sóisearach

 • Ardchaighdeán Béarla agus Gaeilge, idir scríofa agus labhartha;
 • Táithí 6 mhí ar a laghad i mbun físiriseoireachta;
 • An cumas pacáistí a thaifead agus a chur in eagar;
 • Táithí eagarthóireachta ar Final Cut Pro;
 • Spéis san iriseoireacht ilmheán agus teicneolaíochtaí digiteacha – bealaí ina mbíonn fiséan a sholáthar ar líne agus ar na meáin shóisialta;
 • An cumas oibriú faoi bhrú agus de réir spriocdhátaí;
 • Scileanna i gcomhoibriú agus obair foirne;
 • Scileanna láidre taighdeoireachta;
   

Seol litir chumhdaigh, do CV agus seóspól chuig Máire Bhreathnach ag MBhreathnach@belowtheradar.tv roimh 5pm ar an Aoine 11ú Bealtaine
 
Below The Radar is seeking to appoint a Junior Video Journalist to work on the Irish language multi-media platform ‘Meon Eile’.
 
Junior Video Journalist: Below The Radar is seeking to appoint a Junior Video Journalist to work on the Irish language multi-media platform ‘Meon Eile’. Applicants must have strong editorial judgment and the ability to research, access stories, shoot and edit short features on a daily basis.    The ideal candidate for this role will have proven journalistic experience producing video packages and a wide knowledge of the Irish language sector in Ulster and beyond.  Fluent written and spoken Irish is essential for this position.  
 
The successful candidate will have the following essential criteria:

 • Excellent spoken & written communication skills in Irish & English;
 • At least 6 months of practical experience in Video Journalism.
 • Ability to shoot and edit packages and features;
 • Ability to edit on Final Cut Pro or similar video editing suite;
 • An interest in digital journalism and how video is consumed on the web, tablets, and smart phones.
 • An ability to work under pressure and to deadlines.
 • Ability to work effectively as part of a team.
 • Ability to supply accurate and reliable research.

Please send a cover letter, CV and show-reel to Máire Bhreathnach at Mbhreathnach@belowtheradar.tv Friday 11th May 2018, 5pm.

 
ILBF-new_RGB.jpg